porady prawne

porady prawne

 1. Czy umowa o dożywocie może zostać notarialnie zniesiona ?

  W świetle obowiązujących przepisów umowa dożywocia nie może być zniesiona w formie aktu notarialnego. Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje w artykule 913 § 2, że rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego i tylko w "wyjątkowych wypadkach".....

  czytaj więcej

 2. Jakie są wymagane dokumenty przy zakupie mieszkania ?

  W zależności od formy własności wymagane są dokumenty innego typu....

  czytaj więcej

 3. Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu ?

  Zgodnie z artykułem 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości,....

  czytaj więcej

 4. Brak tytułu prawnego do nieruchomości, a legalizacja samowoli budowlanej.

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane .....

  czytaj więcej

 5. Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej.

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: ustawa wieczystoksięgowa), księgi wieczyste prowadzone są w celu .....

  czytaj więcej

 6. Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości.

  Jak wynika z przedstawionego zakresu wpisów do księgi wieczystej, ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może być wpisane w dziale III księgi .....

  czytaj więcej

 7. Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości.

  Hipoteka jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, wymienionych w art. 244 § 1 kodeksu cywilnego....

  czytaj więcej

 8. Czy najemca powinien obawiać się realizacji hipoteki ?

  W przypadku zbycia w drodze egzekucji sądowej nieruchomości, w której znajduje się najmowany lokal, to zgodnie z art. 678 § 1 k.c....

  czytaj więcej

 9. Jak ustalić prawo do nieruchomości ?

  W trybie procesu o ustalenie, że określone osoby są w chwili obecnej właścicielami działki,...

  czytaj więcej