Aktualność

porady prawne - porada

Jak ustalić prawo do nieruchomości ?

W trybie procesu o ustalenie, że określone osoby są w chwili obecnej właścicielami działki, jako spadkobiercy osób błędnie ujawnionych w dokumentach hipotecznych (nie mających już waloru księgi wieczystej) można powoływać wszelkie dowody: ze świadków na tę okoliczność, że na niej mieszkali (świadkami mogą być sąsiedzi, znajomi, a co najważniejsze - sami wnioskodawcy są przesłuchiwani w tym postępowaniu). Można także powoływać wszelkie dowody z listów, rodzinnych dokumentów.

Ważną sprawą w przypadku zasiedzenia jest konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn w wysokości 7% wartości nieruchomości w ten sposób nabytej. Jak łatwo obliczyć - koszty są wysokie, dlatego korzystniejsze jest rozpoczęcie procesu o ustalenie prawa własności.

Powrót