Aktualność

porady prawne - porada

Czy umowa o dożywocie może zostać notarialnie zniesiona ?

Odpowiedź:

W świetle obowiązujących przepisów umowa dożywocia nie może być zniesiona w formie aktu notarialnego. Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje w artykule 913 § 2, że rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego i tylko w "wyjątkowych wypadkach". Z żądaniem rozwiązania takiej umowy wystąpić może osoba zobowiązana oraz dożywotnik, który jest zbywcą nieruchomości. Innych możliwości rozwiązania, a zwłaszcza umownego zniesienia dożywocia, kodeks nie przewiduje.

Powrót