Aktualność

porady prawne - porada

Jakie są wymagane dokumenty przy zakupie mieszkania ?

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przydziale mieszkania lub przekształceniu mieszkania lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu.
 • Odpis Księgi Wieczystej jeśli została taka założona.
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych.
 • W przypadku nabycia mieszkania w formie spadku - postanowienie spadkowe oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku od spadku.

MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE - HIPOTECZNE

 • Odpis Księgi Wieczystej.
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych /dotyczy mieszkań pod zarządem wspólnot mieszkaniowych.
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach od nieruchomości.

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wymeldować wszystkie zameldowane osoby pod tym adresem.

DOM LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ

 • Odpis Księgi Wieczystej.
 • Wypis z ewidencji gruntów wraz z wyrysem /mapka przedmiotowej działki.
 • Zaswiadczenie o nie zaleganiu w podatkach od nieruchomości.

DOM W TRAKCIE BUDOWY

 • Odpis Księgi Wieczystej
 • Wypis z ewidencji gruntów z wyrysem /mapa przedmiotowej działki.
 • Pozwolenie na budowę.
 • Projekt techniczny budynku.
 • Dziennik budowy.
 • Oświaczenie kierownika o stanie zaawansowania budowy.

DZIAŁKA

 • Odpis Księgi Wieczystej
 • Wypis z ewidencji gruntów z wyrysem /mapa przedmiotowej działki.
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 • Odpis Księgi Wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Akt notarialny nabycia.
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego

Powrót