Aktualność

porady prawne - porada

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości.

Hipoteka jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, wymienionych w art. 244 § 1 kodeksu cywilnego. Jednakże regulacja prawna hipoteki znajduje się nie w kodeksie cywilnym, a w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 tej ustawy, hipoteka to prawo obciążające nieruchomość (a także inne przedmioty, o czym poniżej), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu hipoteki bez względu na to, czyją własnością stał się przedmiot hipoteki oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami właściciela przedmiotu hipoteki. Charakterystyczną cechą hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności jest więc to, że zabezpieczenie to "idzie" za prawem, na którym jest ustanowione.

Jeżeli więc hipoteka obciążała nieruchomość, której właścicielem był developer, a nieruchomość ta przeszła na rzecz osoby trzeciej, zabezpieczenie obciąża Pana udział w nieruchomości.

Powrót