Aktualność

porady prawne - porada

Czy najemca powinien obawiać się realizacji hipoteki ?

W przypadku zbycia w drodze egzekucji sądowej nieruchomości, w której znajduje się najmowany lokal, to zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w związku z art. 1002 k.p.c., nabywca tej nieruchomości wstępuje w umowę najmu w miejsce zbywcy z mocy prawa.

W przypadku nabycia w drodze egzekucji sądowej następuje to w momencie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności, które to postanowienie przenosi własność na nabywcę nieruchomości. Skutkuje to tym, że choć umowa najmu zawarta była wyłącznie pomiędzy wynajmującym i najemcą, nabywca zostaje z mocy prawa wynajmującym, a zbywca (poprzedni wynajmujący) zostaje zwolniony ze zobowiązania. Prawa najemcy są chronione w ten sposób, że nabywca nieruchomości wstępuje z mocy prawa, także umowa najmu nie wygasa, tylko trwa dalej.

Powrót